Peritatge psicològic Granollers /Informe pericial

Peritatge psicològic- Psicologia Forense Granollers

Si la psicologia és la ciència que estudia el comportament humà, la psicologia forense és una especialitat de la psicologia l'objectiu de la qual és assessorar i aconsellar a jutges i tribunals en aquelles decisions que requereixen del seu coneixement. Així doncs, la psicologia forense, mitjançant l'informe pericial psicològic, constitueix una eina d'assessorament en l'àmbit judicial.

El perit psicòleg elabora un informe privat sol·licitat per unes de les parts implicades en el procés jurídic (el client o l'advocat) per a donar resposta a les seves demandes, guiant sempre l'actuació pels principis ètics i deontològics. Després, en cas que es dugui a terme l'avaluació, el perit emetrà el seu dictamen pericial per escrit al client, en el termini acordat. En l'informe elaborat es descriu la metodologia emprada, els resultats i les conclusions, donant resposta a les preguntes plantejades en l'objectiu de la perícia. L'informe pericial psicològic constitueix un element probatori de les decisions judicials, la qual cosa li atorga gran rellevància en el procés judicial com a prova pericial. 
El peritatge psicològic s'aplica a nombrosos àmbits, des de la valoració de les competències parentals per a exercir la guàrdia i custòdia o la determinació de la incapacitat laboral fins a l'avaluació de possibles alteracions mentals en autors de violència de gènere o altres delictes. 
L'informe pericial psicològic, a l'ésser un procediment legal a la disposició del Jutge, per a l'exercici de la seva funció judicial (Art. 335 LEC, 1/2000), es pot aplicar a diferents àmbits del dret. En el nostre gabinet realitzem informes pericials en: dret civil, de família, penal o laboral.

Destaquem especialment:

-Guarda i custòdia dels menors

-Establiment de règim de visites

-Valoració de danys i seqüeles en víctimes o en situacions de maltractament

-Valoració de danys i seqüeles en situacions d'estrès dins de les organitzacions (assetjament psicològic o burnout).

Si desitges més informació sobre el funcionament del peritatge psicològic contacta amb nosaltres.