Musicoteràpia

Musicoteràpia

La musicoteràpia és l'ús de la música i/o els seus elements (so, ritme, melodia, harmonia, vibració...) realitzat per un musicoterapeuta qualificat, amb una persona o en grups, en un procés creat per a facilitar, promoure la comunicació intra i interpersonal, les relacions, l'expressió i altres objectius terapèutics rellevants, per a així satisfer les necessitats físiques, emocionals, socials, cognitives i espirituals.


Es treballa a nivell de prevenció, de tractament o de rehabilitació per a potenciar capacitats o restablir funcions de l'individu, per a així aconseguir una millor qualitat de vida i un major benestar personal. El musicoterapeuta realitzarà una anàlisi personalitzat de cada cas, utilitzant l'historial clínic (si n'hi hagués) i l'historial musical de cada persona per a així, desenvolupar en comú els objectius de la teràpia. Passarà per les fases habituals de cada procés terapèutic: avaluació, proposta de tractament, intervenció terapèutica, valoració de la intervenció i seguiment. En musicoteràpia s'utilitzen multitud de recursos, partint dels que formen part inherent de l'ésser humà: com la veu i el cos musical, però a més s'utilitzen instruments musicals de tots els tipus (piano, guitarra, percussió...) per a dur a terme el que es coneix com a mètodes actius, receptius i mixtos. 

Els mètodes actius es basen en la producció musical a través de les improvisacions, el songwriting, l'exploració amb la veu i el cos. Els mètodes denominats receptius, es basen en la integració passiva de la música a través, per exemple, de visualitzacions guiades, com el mètode GIM o els diferents mètodes de relaxació corporal.

Àrees d'especialització de la musicoteràpia:


-Trastorns clínics: ansietat, depressió, dolor crònic, traumes i experiències d'estrès, Trastorns de Conducta Alimentària (TCA), esquizofrènia i Trastorn Bipolar (TB).

-Gestió i regulació emocional

-Trastorns Neurocognitius (Alzheimer, Parkinson, Huntington...)

- Acompanyament al final de la vida i dol


Contacta amb nosaltres per a més informació sobre la musicoteràpia.


Professionals especialitzats en Musicoteràpia a Psicoestima't


Isabel María Martín Ruiz 

Psicòloga experta en Musicoteràpia

Formació i especialitats:

  • Graduada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM)
  • Psicòloga especialista en Psicologia Clínica (Cursant formació PIR)
  • Màster en Musicoteràpia Clínica per la Universitat de Barcelona (UB IL-3)
  • Col·legiada No. 28840 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)

Altres mèrits:

  • Membre del Grup de Treball de Musicoterapeutas del COPC
  • Professora del Màster de Musicoteràpia de la UB IL-3
  • Tutora de Pràctiques de Màster en el Parc Sanitari: Sant Joan de Déu
  • Tutora de TFM del Màster de Musicoteràpia de la UB IL-3
  • Investigadora de la Unitat de Subaguts de TCA del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
  • Ponent en el VII Congrés Nacional de Musicoteràpia (Segòvia, 2019)