Neuropsicologia

Neuropsicologia

La Neuropsicologia és una branca de la psicologia que estudia la relació entre el cervell i el comportament. El seu objectiu és descriure els problemes o alteracions cognitives que poden presentar les persones i intervenir-hi mitjançant la rehabilitació de les funcions cognitives (atenció i concentració, la memòria, la producció i comprensió del llenguatge o en la capacitat de resoldre problemes i prendre decisions, entre altres).

Un neuropsicòleg s'ocupa de diagnòstic i el tractament dels problemes cognitius, conductuals i emocionals que poden ser resultat de diferents processos que afectin el normal funcionament cerebral.

Per tal de realitzar una intervenció neuropsicològica, es realitzen diverses fases. La primera d'elles és l'entrevista psicològica i explicació del problema per tal d'iniciar les proves i tests necessaris pel diagnòstic i avaluació del problema. Amb tota la informació recollida, es pactaran els objectius a treballar i s'iniciarà la rehabilitació i estimulació cognitiva per tal de potenciar les capacitats cognitives de la persona.

Les principals àrees d'intervenció i especialització són:

-Nens o adolescents amb TDAH o trastorn d'aprenentatge.

-Persones amb problemes neurològics degut a TCA, malalties neurodegeneratives, epilèpsia, tumors, trastorns metabòlics..

-Adults majors que poden presentar problemes de memòria o deteriorament cognitiu

-Demències (Alzheimer, Parkinson, Cossos de Lewi...).

-Autisme

-Altres patologies que puguin afectar les funcions cognitives. 


Si desitges més informació sobre el funcionament de la intervenció en neuropsicologia contacta amb nosaltres.