Psicoestima't 

Psicologia Granollers-Psicologia i Benestar emocional

 Servei de Psicolgia a Granollers: La filosofia del Benestar Emocional 

El Servei de Psicologia a Granollers- Psicoestima't és un servei de psicologia enfocat a aconseguir un augment del benestar i creixement emocional de la persona.

Psicologia a Granollers
Psicologia a Granollers

Amb una base Cognitivo-Conductual de caire clínic, complementada amb altres teràpies psicològiques de Tercera Generació  (Mindfulness, Psicologia Positiva, Teràpia d'Acceptació i Compromís...) s'ofereix un servei psicològic totalment individualitzat a les demandes i necessitats de la persona. 

El nostre equip està format per diferents psicòlogues, cada una de nosaltres especialitzada en unitats concretes. Al demanar cita valorem cada motiu de consulta i seleccionem la psicòloga més adequada per acompanyar a la persona.

Per poder dissenyar el pla terapèutic més adequat per cada pacient sempre és necessari realitzar un bon procés d'avaluació i orientació diagnòstica. Des de la psicologia clínica s'avalua l'estat psicològic de la persona, es realitza un diagnòstic i a través de les necessitats específiques de la persona es dissenya una intervenció terapèutica per proveir a la persona de noves estratègies i recursos per aconseguir un reequilibri del seu benestar.

A la consulta habitualment ens trobem amb molts casos subclínics, on no hi ha un diagnòstic clar, i la demanda de la persona és millorar les seves pròpies aptituds o les dels seus fills per afrontar certes situacions vitals; poder créixer a nivell emocional i augmentar la seva qualitat de vida.

Des del nostre centre de Psicologia a Granollers Psicoestima't oferim un tipus de tractament molt individualitzat a les necessitats i estat psicològic de la persona, per aquest motiu adaptem estratègies i recursos de diferents perspectives psicològiques (Cognitiu-Conductual, Mindfulness, Psicologia Positiva...). El tractament psicològic és estructurat, amb uns objectius i metes concretes i de curta durada. Tot i que la duració de la intervenció depèn de l'evolució i adquisició d'habilitats de la persona, si el tractament està programat i està dirigit a uns objectius concrets, la durada ha d'estar delimitada en el temps i ser el més curta possible perquè la persona pugui seguir afrontant nous reptes i situacions vitals de manera individual. 

Situats al centre de Granollers, apostem per oferir un espai acollidor, amb una atmòsfera càlida on et puguis sentir segur/a i còmode.

Coneix les principals Teràpies que s'ofereixen, coneix el nostre Equip especialitzat en cada una de les nostres unitats i Contacta per obtenir més informació sobre les possibilitats de tractament.

"No necessito que em treguis de les meves emocions. Necessito que vinguis a trobar-m'hi perquè és allà on estic." Rachel Samson

                  "L'acció no sempre porta felicitat, però                                                       no hi ha felicitat sense acció."                                 Benjamin Disraeli