Teràpia de Parella 

Bases de la Teràpia de Parella

La Teràpia de Parella consisteix en enfortir i/o reparar la qualitat de la relació treballant la comunicació, la reciprocitat positiva (intercanvis gratificants entre els membres de la parella), la capacitat de solució de problemes i d'arribar a acords, la capacitat de regulació emocional i la sexualitat de la parella.

La teràpia de parella no tracta de buscar culpables, sinó de reconstruir de nou totes aquelles àrees de la parella que amb el pas del temps i de les problemàtiques que ens hem anat trobant, s'han anat submergint en un cercle viciós negatiu.

Entrenant les habilitats de comunicació, reciprocitat, solució de problemes... la parella és més capaç d'afrontar nous reptes vitals i millorar la qualitat de vida, l'afectivitat cap a l'altre i l'harmonia amb la convivència.

A través de la Teràpia de Parella, s'acompanya a cada membre a entrenar durant la sessió estratègies i habilitats que posteriorment, després de cada sessió, es posaran en pràctica en el seu dia a dia com a parella.

Tot i que la manera més eficaç d'abordar la teràpia de parella és comptant amb la motivació i participació dels 2 membres, sovint trobem que un dels dos no està disposat a iniciar cap tractament. En aquests casos, també es pot abordar la intervenció de manera individual inicialment. Els canvis que un membre de la parella realitza, també indueixen a fer canvis en l'altre.

Contacta amb nosaltres per a obtenir més informació sobre el tractament de la teràpia de parella.

*Teràpia de parella i la importància de la sexualitat

La majoria de vegades la sexualitat queda molt afectada quan la relació de parella és conflictiva, i per tant, en aquests casos és molt important dedicar un espai per treballar sobretot la comunicació, reciprocitat i afectivitat per poder aproximar-nos a una millora en la sexualitat de la parella.

Altres vegades, ens trobem amb parelles que poden ser molt funcionals en el seu dia a dia, mantenint una bona relació de parella en moltes àrees; no obstant, per certs motius han deixat de gaudir conjuntament de la sexualitat (manca de temps, estrès, criança dels fills..). En aquests casos, es treballa de manera concreta a través de la sexologia, per aconseguir un increment en el desig i satisfacció sexual dels dos membres de la parella. (Per conèixer més sobre la intervenció en sexualitat veure apartat Sexologia)

Teràpia per infidelitat